Do kroužku chodí děti od 6 do 15 let. Scházíme se každé pondělí v Čejčské sokolovně. Kroužek je zaměřen na mimoškolní zájmové činnosti. Každý rok děti nacvičí vybranou divadelní pohádku, kterou koncem školního roku prezentují pro Základní a Mateřské školy v blízkém okolí, tak i pro veřejnost.

Děti si na srazech zahrají i spoustu her a učí se vzájemné spolupráci.

Kroužek probíhá pod vedení Barbory Bravencové a Moniky Pešové.