Folklorní soubor Pomněnka z Čejče vznikl v roce 2001 při místní základní škole pod vedení Mgr. Kateřiny Malíkové. Během několika let jím prošlo poměrně velké množství dětí z Čejče a okolí, které se i nadále věnují folklóru. V současné době kroužek navštěvuje asi 40 dětí, které působí ve dvou odděleních. S kroužkem úzce spolupracuje dětská CM Lúka.

Čejč leží na rozmezí tří regionů, Kyjovska, Podluží a Hanáckého Slovácka. A právě ze všech těchto tří regionů při svých vystoupení kroužek čerpá. Zpracovávají především tance, hry a dětská říkadla. Kromě folklóru také občas nacvičí nějaký dětský muzikál.