AVZO ČEJČ p.s.

Čejč č.p. 223
Čejč 696 14

email: liborkucera@tiscali.cz
ID datové schránky: tx8krsc
IČO: 70906564

Odpovědná osoba (předseda spolku)

Ing. Libor Kučera
telefon: 606 154 364