Tradiční Slovácké hody Avzo společně s Obecním úřadem zastřešují již několik let. Tyto hody jsou tradice předávané již po několik generací, vynikají kvalitou a velkým zájmem spojený s návštěvností
nejenom místních obyvatel. Konají se obvykle začátkem července, a započínají tradičním, ručním postavením Máje. Chasa i obyvatelé Čejče dodržují krojovaný průvod a večerní zábavy.

Termín konaní: Připravujeme